Gaudí Shopping

Gaudí Shopping

Flexibilitat fiscal per garantir la liquiditat a famílies, autònoms i empreses

18 de març de 2020

La creació de l’Oficina Tributària d’Atenció i Assessorament per la crisi de la Covid-19 és la primera mesura del pla de xoc que es posarà en marxa per reduir els efectes que la pandèmia està tenint en el sector productiu de la ciutat i que permet ajornar i compensar el pagament de tributs i taxes municipals per l’ús de l’espai públic.

Un dels objectius de l’oficina, una vegada estigui operativa, és oferir plans individualitzats per flexibilitzar els terminis de pagament i els tràmits de tributs municipals adaptats a la realitat de cada empresa, de cada persona emprenedora i de la ciutadania.

Aquest primer paquet de mesures s’ha elaborat en diàleg permanent amb els agents econòmics i socials de la ciutat, i s’anirà ampliant a mesura que la situació evolucioni.

Mesures de reforç del comerç, la restauració i el turisme

  • Taxa de residus comercials. No es cobrarà el preu públic per la recollida de residus comercials i industrials als comerços, els establiments de restauració, els autònoms i les empreses que no poden obrir al públic durant l’estat d’alarma decretat pel Govern.
  • Taxa de terrasses. Es retornarà a tots els establiments afectats pels dies que no hagin pogut exercir l’activitat mentre duri l’estat alarma. Si encara no s’ha pagat, es procedirà a la reducció de la taxa per la part proporcional.
  • Canvis en les llicències. En una segona fase s’estudiarà la possibilitat que els negocis de la restauració puguin ajustar la demanda d’espai públic a les necessitats reals, atesa la caiguda del consum.
  • Impost d’estades en establiments turístics (IEET). Se n’ajorna el cobrament fins al mes de setembre.

Mesures relacionades amb la mobilitat

  • S’ajorna el període sancionador de la zona de baixes emissions. L’entrada en vigor, prevista per a l’1 d’abril, queda ajornada temporalment. Prosseguirà la fase informadora iniciada quan es va posar en marxa la ZBE, l’1 de gener.
  • Àrea verda i àrea blava. No se sancionarà l’ús de les places d’estacionament regulat a la ciutat mentre estigui en vigor la situació d’estat d’alarma.
  • Prioritat de la càrrega i descàrrega professional. Els vehicles de distribució alimentària podran aparcar prop dels supermercats i mercats en condicions semblants a l’horari nocturn.

Els contractes públics, garantits

S’elaborarà un decret per garantir la continuïtat de tots els contractes públics i compensar els que no puguin prestar els serveis contractats.

Més recursos per fer front a la Covid-19 i els seus efectes

S’instarà el Govern de l’Estat a modificar la llei d’estabilitat per poder destinar el superàvit municipal a reforçar la lluita contra la pandèmia i els seus efectes. A més, es proposarà una modificació legislativa perquè les despeses realitzades per les entitats locals es puguin finançar amb càrrec al romanent de tresoreria resultant de la liquidació del pressupost.

Quins tributs queden ajornats?

S’allarga el termini per pagar, recórrer o sol·licitar la devolució de TOTS els tributs municipals durant el temps que duri l’estat d’alarma.

Això vol dir que no es cobraran impostos?

No. Els impostos i les taxes s’hauran de pagar, però se’n podrà ajornar el pagament, sol·licitant-ho prèviament, sense interessos ni recàrrecs durant l’any 2020.

A més, s’ofereix la possibilitat de realitzar plans individualitzats d’ajornament i/o fraccionament dels tributs per a cada ciutadà o empresa, d’acord amb cada situació concreta.

Com puc contactar amb l’Oficina Tributària d’Atenció i Assessorament per la crisi de la Covid-19?

En breu es farà una campanya informativa per explicar de quina manera es pot contactar amb l’agència, així com per detallar els diferents serveis que ofereix.

Ajuntament de Barcelona

Els nostres socis

B de Barcelona
Foto Digital Iris
Oh! la, la
attik mobles
Ungles Stil
Aladdin
Torrents Gianni
Carregant...
x
X