GaudÝ Shopping

GaudÝ Shopping

El Govern dona llum verda a un nou Decret llei amb mesures complementÓries en matŔria social i sanitÓria

20 de maig de 2020

  • Els professionals sanitaris que es formen com especialistes en el sistema públic de salut i que han donat suport a la lluita contra la Covid-19 podran recuperar les rotacions externes necessàries per finalitzar la seva formació.
  • Les cooperatives podran continuar reunint-se i prenent acords per videoconferència després que s’aixequi l’estat d’alarma i fins a finals d’any.

El Govern ha aprovat un nou Decret llei amb un conjunt de mesures de l’àmbit social i sanitari, que complementen d’altres ja preses amb caràcter d’urgència per l’Executiu durant les darreres setmanes per fer front als efectes de la pandèmia generada pel coronavirus.

D’una banda, el capítol primer del Decret preveu mesures en l’àmbit sanitari, dirigides al personal en formació del sistema de residència com a especialistes en ciències de la salut a Catalunya que, com a conseqüència de la pandèmia de la Covid-19, han vist alterat el seu itinerari formatiu per poder concentrar-se i donar suport a aquelles unitats dels centres sanitaris on calia un reforç per la contenció de la pandèmia del coronavirus. Uns esforços que ara, un cop passat l’episodi més àlgid de la crisi sanitària, se sumen a les necessitats de reorganització dels centres sanitaris pel que fa a la programació de consultes i intervencions.

En aquest sentit, la norma aprovada avui preveu aixecar temporalment i pel termini d’un any la limitació d’efectuar rotacions externes durant els darrers tres mesos previs a la finalització de la formació sanitària especialitzada d’aquests professionals. Això afecta especialment els futurs especialistes que tenen previst finalitzar la seva formació durant l’any 2021. D’aquesta manera, podran comptar amb tot l’any lectiu per efectuar les rotacions externes pendents, afavorint la recuperació del temps de rotacions programades  que van ser suspeses aquest curs, per l’ordre del 15 de març passat durant l’assistència per la Covid-19.

Mesures aplicables a la xarxa de serveis socials d’atenció pública

D’altra banda, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies va dictar el 25 de març la Resolució TSF/778/2020 de mesures excepcionals organitzatives i dels recursos humans en l’àmbit del Sistema català de serveis socials a causa de la crisi sanitària provocada per la Covid-19, per la qual es garantia als prestadors el finançament dels seus serveis, alhora que aquests posaven els seus professionals al servei de la xarxa d’atenció assistencial.

La col·laboració i posada a disposició dels recursos humans i materials de les entitats proveïdores de la xarxa de serveis socials d’atenció pública ha permès la redistribució de personal i el reforç assistencial per fer front a l’emergència sanitària, especialment a molts centres residencials.

En aquest sentit, el Decret llei autoritza en el segon capítol a abonar a les entitats proveïdores de la xarxa pública de serveis socials la prestació dels seus serveis per tal de garantir el manteniment dels llocs de treball, no afectar amb caràcter general l'activitat econòmica i compensar les activitats no presencials desenvolupades, així com per compensar les mesures extraordinàries que han adoptat.

Mesures aplicables a les societats cooperatives catalanes

El tercer capítol d’aquest Decret llei dota les societats cooperatives d’una sèrie d’instruments que els permetin superar les restriccions derivades de les mesures d’emergència sanitària i puguin continuar la seva activitat un cop s’hagi aixecat l’estat d’alarma. Per aconseguir-ho, es proposen una sèrie de mesures excepcionals que es poden agrupar en dos blocs.

El primer bloc amplia fins al 31 de desembre la vigència d’algunes de les mesures previstes al Decret llei 10/2020, de 27 de març. Així, per exemple, fins a final d’any es podran adoptar acords sense necessitat que es reuneixi presencialment el Consell Rector, les assemblees i les reunions es continuaran fent per videoconferència i no hi haurà un termini mínim ni màxim per fer les convocatòries extraordinàries.

El segon bloc dona resposta a les peticions del sector i preveu mesures extraordinàries, com ara permetre que un soci pugui disposar de cinc vots delegats, en lloc dels dos habituals; prorrogar en determinats supòsits les persones delegades  o ampliar el termini per celebrar les assemblees relatives als recursos sobre expedients sancionadors, entre altres.

Aquestes mesures s’han treballat i acordat amb la Confederació de Cooperatives de Catalunya. El Decret llei aprovat avui, que s’estructura en tres capítols, set articles i una disposició final, entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al DOGC.

Generalitat de Catalunya

Els nostres socis

Sport Dir
Audika
Ins˛lita Gea
Dulces intenciones
Seoul Restaurante Coreß
Cainfor Projectes informßtics
La Llesca
Carregant...
x
X