Gaudí Shopping

Gaudí Shopping

Cultura y Deporte publica un documento técnico de pautas para la conservación del patrimonio cultural y su visita tras la crisis

2 de junio de 2020

La guia, distribuïda a comunitats autònomes i institucions culturals, ofereix recomanacions per a llocs de culte, monuments, jaciments arqueològics, coves i abrics rupestres, espais museístics, arxius i biblioteques i manifestacions del patrimoni cultural immaterial.

El Ministeri de Cultura i Esport ha publicat avui el document tècnic «Pautes per a la gestió, conservació i gaudi públic del patrimoni cultural en la desescalada de la crisi sanitària». Aquesta guia, elaborada per l'Institut de Patrimoni Cultural d'Espanya (IPCE) amb l'aprovació del Ministeri de Sanitat, ofereix recomanacions detallades per a l'adequada conservació de béns culturals i per al seu ús en les condicions òptimes de seguretat i salut.

El text, distribuït a les comunitats autònomes i a institucions culturals, pretén convertir-se en un manual de referència que atengui tant les diferents manifestacions culturals que formen el patrimoni cultural com a les seves diverses titularitats, usos, tipus de gestió, grandària, personal responsable, etc. S'uneix a la col·lecció de documents tècnics especialitzats que la Direcció General de Belles arts ha publicat durant la crisi sanitària en matèria d'arxius, museus i patrimoni històric.

A més de les pautes de caràcter general, la guia detalla altres específiques que afecten la protecció de béns mobles i immobles, a les celebracions i visites en llocs de culte, monuments, jaciments arqueològics, coves i abrics rupestres, espais museístics, arxius i biblioteques i manifestacions del patrimoni cultural immaterial.

Distància de seguretat i delimitació d'espais

La guia aconsella, entre altres mesures, mantenir obertes les portes que manquin d'accionament automàtic, per a evitar el contacte amb manillars; la desactivació d'elements tàctils; extremar la cura de la renovació d'aire; evitar fumigacions i draps amb solucions desinfectants; canviar l'ús de mobles patrimonials d'accés comú com a taules, cadires o bancs, per uns altres sense valor patrimonial resistents a la rentada; i la col·locació de catifes desinfectants en els accessos.

Es proposa la prohibició d'accedir a aquells llocs de reduïda grandària o que requereixin el pas a través de passadissos estrets de doble direcció, galeries o escales estretes, com a torres, campanars, cobertes, triforis, criptes, etc. Aquestes zones tampoc podran ser computades per a establir l'aforament màxim de les visites.

El text demana també als gestors evitar el pas per elements històrics presents en el sòl, com a enterraments, lloses amb inscripcions, etc., sobre els quals mai hauran d'aplicar-se solucionis desinfectants.

Pautes específiques en les activitats litúrgiques

Entre les mesures específiques sobre espais religiosos, es desaconsella l'ús d'orfebreria religiosa de caràcter històric i es proposa la seva substitució per objectes litúrgics moderns que puguin rentar-se amb sabó neutre. La recomanació s'estén a elements tèxtils (portacorporals, estovalles i draps), que es reemplaçarien per peces modernes.

Es demana extremar també la precaució amb els ritus i costums que no garanteixin les condicions de seguretat, autoprotecció i distanciament social, incloent els que requereixin del contacte directe a la superfície de béns culturals (besapies, abraçades a imatges, etc.) que podrien suposar un focus de contagi. «L'ocupació en aquests casos de draps humitejats amb solucions desinfectants no és una alternativa, per suposar un greu perill per a la conservació dels béns culturals», aclareix el text.

Jaciments arqueològics amb recorreguts d'un solo sentit

Quant a la visita dels llocs arqueològics, s'aconsella establir un recorregut de visita degudament senyalitzat i amb un solo sentit, així com controlar els colls d'ampolla en passarel·les, taxant el temps de visita permès en miradors i punts estratègics del recorregut que requereixin una parada necessària per a la comprensió del lloc.

Es recomana eliminar de la visita espais de parada d'aforament reduït o que no compleixin amb els requisits de seguretat i es desaprova la visita de grups no controlats prèviament a espais visitables, però no musealitzats.

En el cas d'abrics rupestres i coves, els llocs hauran d'estar proveïts de calces d'un sol ús per a cada visitant, així com d'un contenidor per a la seva deixalla a la sortida. A causa de la localització tan particular d'aquesta mena de béns culturals s'optarà únicament per les accions preventives, evitant desinfeccions o fumigacions. «La pròpia naturalesa d'aquests espais, així com la radiació ultraviolada natural, haurà eliminat la càrrega vírica al llarg del període de confinament».

Sobre els treballs arqueològics, la guia recomana que l'espai d'excavació es divideixi en quadrants d'almenys dos metres quadrats i s'assigni a cadascun d'ells una persona o equip. En el cas d'excavacions en espais reduïts, com a coves i abrics rupestres, s'insta a mantenir el treball individual, una sola persona per quadrant, durant tota la cadena del treball (excavació, neteja, garbellat i flotació).

Sense canvi de data en manifestacions de patrimoni immaterial

El text dedica atenció a la incidència de la Covid-19 en el patrimoni cultural immaterial i recorda la recent supressió de gran nombre d'expressions culturals immaterials com la Setmana Santa o les Falles, així com multitud de festes patronals.

La guia considera, seguint el que s'estableix pel Pla Nacional de Salvaguarda del Patrimoni Cultural Inmaterial, que el marc temporal és una característica bàsica del desenvolupament de les manifestacions culturals immaterials i desaconsella el canvi de data: «Els processos, les tècniques de la majoria de les manifestacions, els rituals de celebracions, les rememoracions, etc., es regeixen per uns ritmes temporals que solen estar vinculats, en el calendari anual d'estructura cíclica, de manera molt directa i indissociable amb aquesta estació o data concreta de celebració».

La Moncloa

Nuestros socios

Ortopèdia L. Almirall
Pedacitos De Ti
Aladdin
Ekoterapia
Kangarú
La Font Gaudí
Cargando...
x
X