Gaudí Shopping

Gaudí Shopping

L’Ajuntament de Barcelona coordinarà tots els serveis funeraris a la ciutat durant la crisi sanitària

30 de març de 2020

El nou protocol de coordinació de serveis funeraris mentre duri la crisi per la COVID-19 s’ha establert conjuntament amb el consorci sanitari de Barcelona en representació dels hospitals i centres mèdics, les empreses de serveis funeraris que operen a la ciutat i l’empresa municipal de cementiris.

El nou protocol és fruit de l’aprovació del Decret del Govern català sobre els serveis funeraris a tot el territori i permet el reforç de tots els serveis per garantir un servei universal i bàsic per a totes les persones i millorar i agilitzar l’operativa.

L’operativa de tot el servei serà conjunta a nivell ciutat i s’estableix un preu unitari del servei bàsic, que serà de 2.450 euros i que inclou el trasllat i custòdia del difunt fins a dependències de serveis funeraris i el posterior enterrament o incineració.

A partir de demà cap servei d’enterrament podrà fer-se amb presència de familiars. Cementiris de Barcelona oferirà la possibilitat de fer un comiat un cop se superi la situació actual

L’Ajuntament de Barcelona coordinarà, a partir de demà i mentre duri la crisi sanitària per la COVID-19, tots els serveis funeraris de la ciutat d’acord amb hospitals i centres sanitaris, les empreses funeràries que operen a la ciutat i l’empresa pública de cementiris. El nou protocol permetrà agilitzar els tràmits i l’operativa de totes les fases del procés, des de la recollida del difunt a l’hospital, al domicili o altres espais residencials o sanitaris, el trasllat a instal•lacions de serveis funeraris, la custodia i el trasllat al cementiri per a l’enterrament o cremació del difunt.

El protocol que se seguirà a Barcelona s’ha desenvolupat amb el que queda establert en el Decret del Govern català que considera els serveis funeraris com serveis de prestació forçosa i permet que els ens públics coordinin aquest servei amb el següents objectius:

  • Agilitzar la gestió dels serveis funeraris i alleugerir pressió als hospitals en cas de defunció.
  • Garantir el servei universal i bàsic a totes les persones.
  • Que el servei es presta d’acord a les condicions de salut pública, per evitar riscos de contagi.
  • Fer un acompanyament al dol de forma acurada a les famílies, dins les limitacions de la situació actual.

Les tres operadores de serveis funeraris de Barcelona que disposen de tanatoris treballaran amb zones dividides a la ciutat segons el seu volum de serveis per maximitzar recursos i temps i ja han planificat el reforç dels seus serveis per fer front al possible augment de defuncions relacionades amb la COVID-19. Entre aquest reforç es preveu:

  • Augment de l’espai de dipòsit per a difunts a les seves instal·lacions.
  • Més vehicles per fer el trasllat de difunts des dels hospitals, domicilis, residències o altres espais sanitaris.
  • Personal d’atenció telefònica als familiars per poder fer la correcta atenció als familiars i agilitzar tots els tràmits necessaris per iniciar el procés.

Amb aquest nou protocol, el circuit que es realitzarà serà el següent. Un cop l’hospital ha comunicat el decés als familiars, l’empresa funerària que estigui prestant els seus serveis a aquella zona serà l’encarregada de posar-se en contacte amb la família, per fer-se càrrec de la documentació corresponent. Així, s’agilitzaran els tràmits que havien de fer els hospitals i es facilitarà també el procés envers la família. Durant aquest contacte telefònic es determina la voluntat que el difunt sigui incinerat o enterrat i a quin cementiri ha d’anar i es farà el trasllat corresponent. Si el decés es produeix a un domicili o residència, els familiars s’encarregaran de contactar amb la funerària o l’asseguradora, si en tenen.

En aquest sentit, cal recordar que els difunts per la COVID-19 poden ser enterrats sense cap restricció a causa de la malaltia. A partir de demà dissabte, els enterraments que es portin a terme en algun dels nou cementiris municipals no podran fer-se amb presència de familiars com a prevenció davant el contagi de la COVID-19, de la mateixa manera que ja s’ha fet en les incineracions i anteriorment amb les vetlles. 

Servei amb capacitat d’ampliació

Des de principis d’aquesta setmana, es treballa conjuntament en una taula de coordinació operativa formada pel consorci de salut, les operadores funeràries i cementiris per assegurar que existeix la capacitat necessària per fer front a l’increment sobtat del nombre de defuncions. A més de l’ampliació de recursos i mitjans de les operadores de serveis funeraris, pel que fa a la capacitat d’enterraments i incineracions a Barcelona el servei està funcionant correctament i s’han establert tots els mecanismes per poder-lo ampliar si es produeix un augment de defuncions. En aquest sentit Cementiris de Barcelona també està treballant ja la possibilitat d’instal·lar les pròximes setmanes un nou forn crematori a les instal·lacions del cementiri de Montjuïc. En el cas dels enterraments també hi ha coordinació amb Bombers de Barcelona que es podrien incorporar per reforçar el servei, en cas que fos necessari.

A més, en el cas de les incineracions, Cementiris de Barcelona ha habilitat un procediment per poder lliurar les cendres de les persones difuntes al domicili de la família sense que suposi cap càrrec addicional i tenint en compte les mesures preventives de mobilitat i per a la salut.

Atenent que les circumstàncies derivades de les restriccions en els comiats poden suposar una tensió emocional per als familiars que pateixen una pèrdua, Cementiris de Barcelona habilitarà, un cop se superi la crisi sanitària causada per la COVID-19, espais dins dels recintes perquè els familiars puguin realitzar un comiat, sense cap cost. D’altra banda, i amb la voluntat de poder acompanyar les famílies que han patit una pèrdua les operadores funeràries també facilitaran un telèfon de suport emocional, que l’Ajuntament ha acordat desplegar conjuntament amb el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. A més, s’habilitarà a través de l’Oficina d’Afers Religiosos la possibilitat de les famílies de tenir un servei religiós, posant-los en contacte amb els referents de les seves comunitats respectives.

El protocol de serveis funeraris serà per al conjunt dels decessos que es gestionin a Barcelona, tant si són difunts per la COVID-19 com si ho són per altres causes.

Preu unitari del servei

El Decret del Govern català permet, mentre durin les circumstàncies actuals, determinar un preu màxim en funció del servei i que abasti la prestació bàsica imposada legalment.

La proposta de l’Ajuntament de Barcelona i que trasllada al Govern català és un preu unitari dels serveis funeraris per valor de 2.450 euros, un preu que pren de referència els preus bàsics dels serveis funeraris de les empreses i dels serveis de cremació i enterrament que es presten a la ciutat de Barcelona.

Aquest preu unitari inclouria tots els serveis funeraris, des del trasllat a les instal•lacions de les empreses funeràries fins al posterior enterrament o cremació del difunt. Això no exclou el dret dels familiars de pactar un servei superior amb el preu corresponent al servei pactat si així ho desitgen.

Cal recordar que aquells difunts que tinguin assegurança i el principal assegurat excedeixi aquesta quantitat tindran el dret de retorn del diferencial respecte el preu bàsic.

Ajuntament de Barcelona

Els nostres socis

Floristeria Soriano
Gràfic Centre
Oh! la, la
Green Kiss
La Font Gaudí
Dulces intenciones
Ekoterapia
Carregant...
x
X