Gaudí Shopping

Gaudí Shopping

Empresa i Coneixement obre la convocatòria anual de les subvencions en l'àmbit de l'artesania per impulsar la competitivitat

13 de maig de 2021

El Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM) del Departament d’Empresa i Coneixement, obre demà dimecres 12 de maig, la convocatòria anual de les subvencions en l’àmbit de l’artesania, dotada amb 550.000 d’euros, i orientada a reactivar i impulsar la competitivitat del sector. El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat la convocatòria d’aquests ajuts que es podran demanar fins el proper el 15 de juny. La directora general de Comerç i del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM), Muntsa Vilalta, ho ha explicat durant la inauguració del II Congrés Professional d’Artesania, que Artesania Catalunya del CCAM organitza fins demà, en format digital i sota el lema “Welcome: del souvenir a l’experiència”.

La directora Muntsa Vilalta ha volgut incidir en la voluntat del Govern “d’estar al costat del sector artesanal i més en aquest context de pandèmia, per aconseguir millorar-ne la posada al dia, modernització i rendibilitat, i impulsar-ne alhora un creixement sostenible i respectuós amb l’entorn i el medi ambient”. En aquest sentit, la directora ha indicat que l’objectiu d’aquesta convocatòria de subvencions és “reactivar i impulsar el sector artesanal, i fomentar la qualitat i la seva competitivitat”, ha afirmat. Aquestes subvencions inclouen 2 programes: el Programa per al creixement i competitivitat de l’empresa artesana que té la finalitat de donar suport a la transformació digital i a la comercialització, així com reforçar l’estructura de les empreses artesanes; i el Programa de suport als municipis en l'àmbit de l'artesania per fomentar la implantació d'establiments d'activitats singulars de caràcter artesanal, i prestigiar les fires i fires-mercat d'artesania en l'àmbit de Catalunya.

En el marc de l’acte inaugural del Congrés, la directora Muntsa Vilalta ha anunciat que Artesania Catalunya del CCAM “ha impulsat la creació del producte de promoció “Rutes Artesanes de Catalunya” per potenciar el patrimoni artesanal i posicionar l’artesania en el mapa turístic de Catalunya”. Muntsa Vilalta ha explicat que les “Rutes Artesanes de Catalunya” és “una col·lecció de 8 rutes que inclouran les Zones d’Oficis Singulars, els Punts d’Interès Artesanal i els Museus vinculats a l’artesania repartits per tot el país”. A més, ha assenyalat que les propostes tenen un format audiovisual i que compten amb una quarantena de localitzacions d’arreu del territori per “posar en valor l’autoria i l’ofici, així com l’entorn que ha afavorit l’aparició d’aquesta activitat arreu del país”. El projecte es presentarà el proper mes de setembre.

D’altra banda, la directora Muntsa Vilalta ha incidit en la necessitat de poder celebrar aquesta segona edició del Congrés Professional d’Artesania “per facilitar i dotar de noves eines al sector per afrontar els reptes de futur amb èxit i estar forts i preparats per a la revolució de l’artesania”.

Subvencions en l’àmbit de l’artesania per el 2021, per a reactivar i impulsar el sector artesanal

Les subvencions en l’àmbit de l’artesania per el 2021 tenen com a objectiu de reactivar i impulsar el sector artesanal, i fomentar la qualitat i la seva competitivitat.

El context actual de pandèmia ha afectat també el sector empresarial de l’artesania, sobretot pels tancaments dels comerços i les suspensions de les fires, dues de les principals vies de comercialització dels productes artesans. Davant d’aquesta situació de disminució dràstica de les vendes, que la crisi sanitària del Covid-19 ha provocat, el CCAM vol donar suport a les empreses artesanes, mitjançant el foment d’actuacions que potenciïn la seva transformació digital i promoguin la comercialització dels seus productes.

En aquest sentit, el Consorci de Comerç, Artesania i Moda, mitjançant la convocatòria de subvencions per aquest 2021, vol reactivar la seva economia i generar models de negoci competitius, enfortir i prestigiar el sector i impulsar actuacions per donar resposta als grans reptes que té l’artesania. Les línies d’actuació van encaminades en la transformació digital, comercialització, promoció, difusió i la millora d’infraestructures productives i de disseny.

1.- Programa per al creixement i competitivitat de l’empresa artesana

Aquest programa té per objectiu potenciar el creixement i la competitivitat del sector de l’artesania, donant suport a la seva transformació digital i a la comercialització, així com reforçar l’estructura de les empreses artesanes, dotant-la d’eines per a la infraestructura, gestió i processos de producció.

Seran beneficiàries de la subvenció les persones autònomes i empreses que desenvolupin activitats incloses en el Repertori de famílies d’oficis artesans publicat a l’annex del Decret 182/2014, de 30 de desembre, sobre l'activitat artesanal (s’exclou l’artesania alimentària). Per acollir-se a la subvenció, el cost de l’acció ha de ser d’un mínim d’1.000 euros. I l’ajut serà de fins el 100% del cost de les accions subvencionables, amb un màxim de 2.000 euros.

Són despeses subvencionables qualsevol tipologia d’actuació que permeti millorar el creixement i la competitivitat de l’empresa artesana, així com aquells aspectes estructurals necessaris per consolidar i reforçar la seva activitat:

  • Inversions en transformació digital per fomentar la creació de sistemes de venda on-line i la seva logística: creació de la pàgina web i comerç online, alta i gestió dels perfils corporatius a les principals xarxes socials, contractació de serveis externs de community management, consultoria, actuacions de màrqueting digital, etc.
  • Actuacions de comercialització, promoció i difusió (físiques i/o on-line), com fires, exposicions i concursos (nacionals i internacionals), vídeos promocionals, contractació de serveis professionals per a la penetració en nous mercats (agents, representants, etc.), serveis de branding, etc.
  • Actuacions de consolidació de l’estructura, com adquisició o reparació de maquinària (imprescindible que la reparació la realitzi una empresa especialitzada), equips de suport i programari per a la millora de la producció, la gestió i el disseny de productes, contractació d’estudis de disseny per a l’elaboració de noves col·leccions de producte, despeses fixes d’estructura (com lloguers i subministres), adquisició de matèria primera a proveïdors externs, etc.
  • I qualsevol altre despesa derivada de dur a terme l’acció o accions corresponents, amb excepció de sous i salaris; amortitzacions i rentings; despeses de viatges tals com: bitllets d’avió, dietes, hotels, etc; entre d’altres.

2.- Programa de suport als municipis en l'àmbit de l'artesania

Aquest programa inclou dos actuacions subvencionables: fomentar la implantació d'establiments d'activitats singulars de caràcter artesanal i prestigiar les fires i fires-mercat d'artesania en l'àmbit de Catalunya.

Poden ser beneficiaris els ajuntaments i els seus organismes públics adscrits o vinculats, les entitats municipals descentralitzades, les mancomunitats i els consells comarcals.

  • Fomentar la implantació d'establiments d'activitats singulars de caràcter artesanal té com a objectiu aconseguir l'obertura del locals buits, en zones definides i determinades, per tal que es converteixin en pols d'activitat econòmica. També té per objectiu potenciar l'activitat econòmica i l'ocupació de la zona definida i potenciar i atreure aquella oferta que singularitzi el municipi. La inversió mínima subvencionable ha de ser de 3.000 euros, i l’ajut serà de fins al 50% de la despesa subvencionable, amb un màxim de 7.000 euros. Pel que fa a les despeses subvencionables, inclou l’elaboració de Pla estratègic i diagnosi de la zona a recuperar del municipi; definició de l'estratègia per a l'obertura de locals en la zona definida, i seguiment del projecte i implementació.
  • Pel que fa al suport als municipis per a la notorietat de les fires i fires-mercat d'Artesania, l'entitat sol·licitant ha de ser l'organitzador de la fira o fira-mercat. Ha de tenir caràcter artesà, monogràfic o multisectorial i ha d'estar registrada al registre d'activitats firals del Departament d'Empresa i Coneixement. D’altra banda, els expositors amb domicili social a Catalunya han de disposar del carnet d'artesà i distintiu de producte D'A. L’ajut serà fins al 50% de la despesa subvencionable, amb un màxim de 7.000 euros. Les Despeses subvencionables són la celebració de conferències, exposicions, demostracions d'ofici, tallers infantils, concursos, i les despeses de difusió i publicitat. Queden excloses les activitats d'animació i les necessitats logístiques no vinculades directament a les activitats divulgatives.

Procediment de sol·licitud

La sol·licitud dels ajuts es farà telemàticament a través del portal Canal Empresa, utilitzant els models normalitzats disponibles a Canal Empresa, al web del CCAM o del Departament d’Empresa i Coneixement. La documentació requerida es pot consultar a les bases publicades de la convocatòria.

Welcome: del souvenir a l’experiència”, II Congrés Professional d’Artesania

El certamen se celebra avui i demà en format digital sota el lema “Welcome: del souvenir a l’experiència” amb l’objectiu d’analitzar el turisme creatiu i experiencial com a una nova oportunitat i eina per potenciar el sector artesanal a Catalunya.

En aquesta segona edició, el Congrés vol abordar i analitzar el potencial del turisme creatiu i experiencial, tractar les pautes i facilitar les eines al sector per convertir l’artesania en un element actiu i atractiu per aquesta nova generació de turisme cultural. Es farà a través de ponències, taules rodones i presentació de casos d’èxit.

El programa del II Congrés Professional d’Artesania compta amb la participació de ponents de prestigi com Jordi Tresserras, consultor per a la UNESCO i per a la Comissió Europea en projectes d’economia creativa; en el marc de World Crafts Council Europe (WCC), Timmi B. Kromann presentarà la Craft City de Bornholm de Dinamarca, i Dani Sabater, responsable tècnic de promoció de la ciutat i desenvolupament local de l’Ajuntament de La Bisbal d’Empordà, presentarà l’experiència de La Bisbal d’Empordà; Inés Miró-Sans, propietària de l’Hotel Casa Bonay parlarà de l’artesania com a protagonista en la seva oferta hotelera; Anna Pijuan, consultora en turisme creatiu oferirà les claus per obrir les portes del taller artesà a visitants; i, entre d’altres, es presentaran casos d’èxit, i es donaran  a conèixer les conclusions del projecte europeu Coop’Art.

El II Congres Professional d’Artesania es pot seguir de forma virtual en tres idiomes català, castellà i anglès, a través del web del CCAM http://ccam.gencat.cat/.

Més informació del programa aquí: “Welcome: del souvenir a l’experiència”, II Congrés Professional d’Artesania

CCAM-Artesania Catalunya

Artesania Catalunya del Consorci de Comerç, Artesania i Moda, organisme adscrit al Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, té com a missió fomentar la imatge i prestigi social, difondre i preservar el valor patrimonial, millorar la competitivitat i rendibilitat i augmentar la presència internacional i digital del sector artesà, mitjançant actuacions de promoció comercial, cultural, formativa i divulgativa.

El centre d’Artesania Catalunya és l’espai que acull la Botiga Empremtes de Catalunya i presenta una programació d’exposicions amb la finalitat de fer arribar a la societat la qualitat i excel·lència de l’artesania catalana, i la seva presència i rellevància en la nostra vida quotidiana. Disposa, a més d’una sala d’actes i una biblioteca amb prop d’un miler de documents.

Generalitat de Catalunya

Els nostres socis

Gaes Amplifon Centre Auditiu
Dulce Barcelona
Casa Diaz Gastro bar
La Nonna Delia Vermutería
La Jijonenca
Forn Pa Cafeteria Puiggròs
Àngels Perfumeria Saló de Bellesa
Carregant...
x
X