Gaudí Shopping

Gaudí Shopping

El Govern aporta més de 31 milions d'euros per pal·liar l'aturada cultural

15 d'abril de 2020

El Departament de Cultura anuncia a través del nou portal web “Pla de Rescat”, accessible des de l’adreça cultura.gencat.cat/plarescat, un primer paquet de mesures que aporta més de 31 milions al sector per contribuir a pal·liar l’afectació de l’aturada d’activitats desencadenada per una epidèmia que està causant un fort impacte econòmic al món de la cultura.

El web presenta mesures  com la línia de crèdit “ICF - Cultura i Liquiditat”, dotada amb 10 milions que es poden sol·licitar en quantitats que oscil·len entre els 20.000 i els 300.000 euros, retornables a 5 anys i amb el primer any de carència, de manera que només es paguen interessos. En aquests moments hi ha més de 80 sol·licituds que es començaran a formalitzar previsiblement aquesta mateixa setmana. L'Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) valorarà l'elegibilitat dels projectes i s'ha establert un mecanisme amb Institut Català de Finances (ICF) per agilitzar el procediment de concessió.

Per ajudar a pagar els interessos del primer any de la línia de crèdit esmentada es crea la subvenció “Línia Interessos COVID” a través de l’ICEC. La intenció és injectar liquiditat via préstec sense cost el primer any de crisi. La dotació prevista és de 350.000 euros.

D’altra banda, el Departament de Cultura, a través de les seves entitats, convocarà diverses línies de suport extraordinari per a pal·liar els efectes negatius que ha provocat l'aturada de l'activitat cultural amb motiu de l'estat d'alarma. Es tracta de línies d'ajut directe, a les quals s'hi podran acollir tots els destinataris habituals de les línies de subvencions que convoca el Departament.

Concretament es preveuen les següents tres línies:

La primera és la línia “Impacte COVID”, que faculta l'ICEC per posar a disposició de les empreses una dotació de 8 milions per fer front a l'impacte immediat de la crisi. Aquesta línia ajudarà a finançar les despeses generades durant el període de crisi des del dia de tancament i inclou despeses d’estructura, de serveis, lloguers, o pagament de quotes. La intenció és crear diversos trams de despesa justificable per no deixar fora ni petites empreses ni tampoc les més grans. La previsió és convocar la línia “Impacte COVID” el més de juny i no es descarta fer més d’una convocatòria.

Des de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) es llançarà una segona línia d’ajuts directes per compensar les despeses assumides durant l'estat d'alarma. Aquesta línia s’adreça a entitats sense finalitat de lucre i tindrà un import de 3 milions. El període de sol·licituds restarà obert fins al darrer trimestre de l’any i serà compatible amb subvencions habituals.

La tercera línia de subvenció, gestionada també des de l’OSIC, es centrarà en la reducció d’ingressos produïda per la cancel·lació d’activitats culturals i la suspensió dels contractes en els equipaments culturals. Aquesta línia, de 2 milions, s’adreça als que hagin vist cancel·lada la seva activitat cultural d’arts escèniques i música, projectes professionals d’arts visuals, activitats contractades per biblioteques, museus, restauració de bens mobles i en treballs d’intervenció arqueològica i paleontològica, i activitats de cultura popular amb entrada de pagament, a més de festivals d’arts escèniques, música i arts visuals amb entrada de pagament. L’ajut serà variable en funció de l’import de pèrdues acreditat.

En un altre apartat hi ha dues ajudes a la compra de llibres per a les biblioteques públiques que sumen en total més de 4 milions. El Sistema d’Adquisició Bibliotecària per tal que les biblioteques adquireixin novetats en català a les editorials rep 2,2 milions. A més, els ajuntament reben 1,7 milions en subvencions per a la compra de llibres i diaris per a les biblioteques. Finalment, es destinen 120.000 euros a la compra de llibres electrònics.

El web Pla de Rescat del Departament de Cultura exposa, en un altre bloc, les aportacions extraordinàries a fons perdut de 4 milions per a equipaments culturals que estan vinculats a la Generalitat i han vist com la recaptació per assistència de públic ha quedat anul·lada perquè han hagut de tancar les portes.

Totes aquestes mesures volen aportar ajuda a un sector que ha rebut amb especial força l’impacte econòmic de l’emergència sanitària perquè han hagut de tancar teatres, cinemes, sales de concerts, museus, biblioteques o arxius, i s’han cancel·lat cursos, festivals, passions de Setmana Santa i ajornat grans cites com el Dia del Llibre.

Accions finançades amb recursos propis

Per protegir el teixit cultural i contribuir a la seva represa, el pla que s’ha posat en marxa, com detalla el nou portal web, inclou un munt d’accions finançades amb recursos propis pel Departament de Cultura.

El primer apartat, d’acompanyament del sector, consisteix precisament en l’elaboració d’aquest web, una eina que a més d’explicar les mesures, recull les aportacions de tots els interessats, als quals es convida a formular demandes i propostes que aquí es fan públiques amb voluntat de transparència. La intenció és escoltar totes les veus del sector. Aquí ja s’hi poden consultar els documents que han fet arribar les diferents comunitats del món cultural. Per anar completant les demandes i suggeriments s’ofereix el correu suportalacultura@gencat.cat

En un segon apartat es detalla la -ja esmentada aquí- aposta decidida d’aportació de més de 31 milions per contribuir a rescatar el sector.

A les mesures ja explicades, s'hi haurà de sumar una tercera fase del pla, que passa per la reactivació del sector i l'activitat cultural, en el moment en què aquesta es pugui reprendre. En aquest sentit, el Departament de Cultura ja treballa en l'elaboració de propostes tant per la reactivació de l'activitat, com per a l'activació de la ciutadania.

Finalment, hi ha una planificació financera que s’anirà desenvolupant en successives onades de noves mesures i que requereix d’una reestructuració del pressupost del Departament per atendre les noves necessitats i urgències.

Canal d’emergència i assessorament del CoNca

El web incorporarà aviat un nou apartat que posarà a disposició un “canal d’emergència i d’assessorament” per atendre de manera personalitzada aquelles consultes més complexes o més urgents. Aquesta és serà una aportació del CoNca a la qual es podrà accedir directament des del web Pla de Rescat. A l’apartat “Què necessites, t’escoltem” hi constarà informació de les reunions per videoconferència de la consellera i l’equip directiu amb els diferents sectors, el correu electrònic per atendre consultes des del Departament suportalacultura@gencat.cat, i l’esmentat canal d’emergència i assessorament del CoNca.

Agenda cultural i mesures d’altres administracions

El web “Pla de Rescat” inclou un apartat amb una completa oferta de l’agenda cultural relacionada amb els diferents equipaments vinculats al Departament.

El web recull les mesures del Departament de Cultura, però també té un bloc per consultar les mesures d’interès per al sector cultural que han elaborat altres departaments de la Generalitat, l’administració de l’Estat i els d’ajuntaments i diputacions. S’ha fet un buidatge per oferir un directori universal de les mesures que poden interessar als creadors i empreses culturals.

L’evolució de l’impacte econòmic de la crisi en la cultura es pot seguir en un apartat que recull dades i indicadors com per exemple els ERTOS que han afectat el sector amb el nombre de treballadors i empreses afectades. També hi ha mesures anunciades anteriorment com l’adaptació de la normativa per flexibilitzar les concessions d’algunes subvencions en funció de les noves necessitats detectades.

Generalitat de Catalunya

Els nostres socis

Ungles Stil
Àngels Perfumeria Saló de Bellesa
Aquí Tu Reforma - Sagrada Familia
LA FRASQUETTA
Óptica Médica Gaudí
Foto Digital Iris
Carregant...
x
X