GaudÝ Shopping

GaudÝ Shopping

Educaciˇ indemnitzarÓ les empreses de menjador i transport escolar i assumirÓ el complement salarial dels treballadors

3 d'abril de 2020

S’establirà una indemnització per al servei de menjador escolar dels centres públics contractat pel Departament, pels  Consells Comarcals, pels ajuntaments o per les associacions de mares i pares per les pèrdues causades pel cessament de l’activitat.

Les indemnitzacions, en el cas del servei de menjador, inclouran entre els costos indemnitzables el complement salarial que les empreses que s’hagin acollit a un ERTO hagin abonat efectivament als seus treballadors durant la suspensió per mantenir el 100% de les seves retribucions,

El Departament d’Educació indemnitzarà a les empreses que presten el servei de menjador i de transport escolar en centres de titularitat del Departament i que no poden prestar-los pel tancament de centres a causa de la COVID-19. A través d’un seguit de resolucions, Educació, com administració titular de la competència sobre aquests serveis en els centres de la seva titularitat, assumirà les compensacions econòmiques pels danys i perjudicis que hagin suportat efectivament les empreses i entitats que els presten.

Menjadors escolars

S’establirà una indemnització per al servei de menjador escolar contractat pel Departament, pels  Consells Comarcals, per les associacions de mares i pares d’alumnes  o pels ajuntaments per compensar el desequilibri econòmic que hagin patit les empreses o entitats prestadores del servei com a conseqüència del tancament dels centres educatius. En el cas dels contractes subscrits pels ens locals, les indemnitzacions que aquests hagin reconegut en relació amb aquests contractes es tindran en compte en les corresponents liquidacions del curs 2019/2020 entre els consells comarcals  i el Departament d’Educació per a gestió d’aquests serveis.

Educació també assumirà la compensació dels danys i perjudicis en relació amb els serveis de menjador gestionats per associacions de mares i pares. Aquesta compensació s’atorgarà mitjançant una convocatòria extraordinària adreçada a les AMPA que gestionen el menjador escolar del seu centre, la qual s’obrirà un cop finalitzat el tancament de centres.

Amb l’objectiu de garantir que els treballadors i treballadores dels menjadors escolars afectats per expedients de regulació temporal d’ocupació per causa de força major puguin mantenir les seves retribucions durant el període de suspensió temporal dels seus contractes, ha inclòs entre els costos indemnitzables el complement salarial que les empreses hagin abonat efectivament als seus treballadors durant la suspensió.

Transport escolar

La resolució referent al servei de transport escolar estableix continuar amb el pagament dels contractes de transport gestionats pels Consells Comarcals i l’Àrea Metropolitana de Barcelona. A aquests efectes s’estableix el pagament en concepte de bestreta a compte en el 75% de la facturació mensual prevista en el desenvolupament ordinari d’aquests serveis.  L’abonament es portarà a terme des de la data de suspensió dels contractes i, a la finalització del període de suspensió, es produirà la regularització definitiva dels pagaments.

Generalitat de Catalunya

Els nostres socis

El Recˇ
Aladdin
Dulces intenciones
Opticat
Herva Moda y LencerÝa
Forn Pa Cafeteria Puiggr˛s
El Se˝orio del Per˙
Carregant...
x
X