Gaudí Shopping

Gaudí Shopping

Barcelona reobre 70 parcs i zones verdes per complementar la xarxa d'itineraris

4 de maig de 2020

Barcelona posa a punt tots els barris per afavorir que la ciutadania pugui sortir a passejar i fer activitat esportiva a prop del seu domicili de forma segura. Un cop els menors de 14 anys ja poden sortir a passejar –des de diumenge passat– i a les portes de l’inici del desconfinament gradual, l’Ajuntament ha preparat una sèrie de mesures que s’implementaran des d’aquest divendres mateix.

Es tracta del tancament del trànsit a 44 carrers i l’obertura de 70 parcs i zones verdes. Aquestes mesures permetran ampliar l’espai reservat per al vianant per tal que la represa progressiva de l’ús de l’espai públic es pugui fer de manera segura i respectant les distàncies entre persones, les recomanacions sanitàries i els criteris marcats per les autoritats competents.

Obertura de parcs i espais verds

A la xarxa d’itineraris segurs i els espais guanyats per a vianants, s’hi suma que a partir de demà divendres començaran a reobrir alguns dels parcs que han estat tancats des del 14 de març. Es tracta de 70 parcs dels 146 que tenen accessos amb tancament.

L’obertura dels parcs es farà sota dos criteris tècnics en aquesta primera fase.

  • La connectivitat, és a dir, per afavorir una connexió amb garanties entre carrers i entre barris. 
  • La manca d’espai verd d’algunes per poder completar la xarxa d’itineraris segurs. 

Seguint aquests criteris per tant, s’obriran 2 parcs a Ciutat Vella, 28 a l’Eixample, la major part interiors d’illa i per manca d’espai verd al districte, 9 a Sants-Montjuïc, 4 a les Corts, 7 a Sarrià – Sant Gervasi, 7 a Gràcia, 3 a Horta-Guinardó, 1 a Nou Barris, 3 a Sant Andreu i 6 a Sant Martí. A partir de dilluns 4 de maig, també reobrirà el Parc de la Ciutadella, al districte de Ciutat Vella. Els parcs que reobren se sumen a les 794 hectàrees de zona verda que ja està oberta a la ciutadania.

Cal tenir en compte, però, que aquests 70 parcs que reobriran han estat un total de set setmanes tancats i per tant, de forma gradual, s’anirà fent el manteniment sempre garantint les condicions de seguretat i protecció establertes pels protocols de la COVID-19. En aquest sentit, les brigades de Parcs i Jardins i els equips de neteja municipals han començat ja aquesta setmana les tasques de manteniment i posada a punt dels parcs i s’ha programat que les brigades de manteniment de jardineria i arbrat facin per ordre de prioritat les següents tasques:

  • Revisió i gestió de les incidències que puguin suposar un risc, retirada de branques, poda de l’arbrat, etc. 
  • Neteja de les diferents zones i les papereres. 
  • Retirada de males herbes, prioritzant els espais de pas: camins, escales, superfícies d’ús de sauló o paviment, àrees de gossos o escocells on hi hagi vegetació que dificulti el pas de les persones. 
  • Reg de les plantacions i l’arbrat.
  • Retall d’arbustos, plantes enfiladisses o entapissants en llocs que envaeixin accessos o serveis i en zones de poca visibilitat.
  • Retirada de grups arbustius o flors de temporada en mal estat. 
  • Sega. 
  • Altres tasques.

Xarxa d’itineraris segurs a cada barri

Les progressives etapes del desconfinament fan necessari reforçar la xarxa d’itineraris segurs als 73 barris de Barcelona per on poder caminar i fer esport individual respectant una distància de 2 metres entre persones, tal com recomanen les autoritats sanitàries. Els itineraris han de tenir una amplada de pas lliure de com a mínim 4 metres, i inclouen carrers amb voreres més amples de 4m, carrers amb prioritat per a vianants més amples de 4m, places i rambles.

Per ampliar la xarxa d’itineraris segurs, l’Ajuntament tallarà des d’aquest divendres el trànsit de pas a 44 carrers que permetran destinar un total de 18,5 quilòmetres i uns 74.000 m2 nous per al vianant. El tancament es farà cada dia de 9h a 21h, i s’efectuarà amb tanques metàl·liques senyalitzades que s’ubicaran al principi i final de cada carrer i a cada cruïlla. Es permetrà el pas dels vehicles d’emergència, de serveis municipals, serveis de càrrega i descàrrega i accés del veïnat.

Per escollir els carrers, s’ha prioritzat els barris on es disposa de menys espais segurs per al passeig tenint en compte el context actual; que no tenen accés directe a grans espais oberts – com Collserola, Montjuïc, el front litoral o el Parc Fluvial del Besòs–, i que tenen alta densitat de població i manca d’espais oberts.

Els carrers seleccionats no formen part de la xarxa bàsica de circulació i no hi circulen autobusos. A més, s’han triat vials connectats amb la xarxa de carrers segurs ja existent i que complementin itineraris a equipaments com mercats, centres d’atenció primària o parcs que obrin a partir de divendres. També s’ha tingut en compte que siguin carrers que es creuin entre ells perpendicularment en algun punt singular o central del barri.

Consulta el document adjunt per conèixer la selecció de carrers.

Uns 104.000 m2 nous destinats al vianant en total

Totes aquestes actuacions s’afegeixen als 12 quilòmetres de carrer i 30.000 m2 ja anunciats que també es guanyaran per a l’ús dels vianants a partir de pacificacions de carrers, tancaments del trànsit a laterals i ampliacions tàctiques de voreres.

En concret, els carrers del Consell de Cent, Rocafort i Girona es pacificaran; es tallarà el trànsit dels laterals de la Gran Via –lateral sud entre les places d’Espanya i Tetuán– i l’avinguda Diagonal –lateral sud entre Francesc Macià i passeig de Gràcia, i lateral nord entre passeig de Gràcia i Marina–, i s’ampliaran fins a 4,15 metres les voreres de la Via Laietana. Les intervencions es duran a terme en els propers dies.

Si s’afegeixen aquests 30.000 m2 als 74.000 dels carrers tallats al trànsit que s’afegeixen a la xarxa d’itineraris segurs, la ciutat disposarà d’un total d’uns 104.000 m2 d’espais per on els vianants podran anar a peu i fer esport de manera individual amb total garantia de seguretat.

Ajuntament de Barcelona

Els nostres socis

Cainfor Projectes informátics
El Señorio del Perú
Maleting
La Dispensa
Àngels Perfumeria Saló de Bellesa
Finques Lisa
La Jijonenca
Carregant...
x
X