Gaudí Shopping

Gaudí Shopping

Avui s'inicia el termini per a sol·licitar a l'Ingrés Mínim Vital

15 de juny de 2020

Avui 15 de juny s'inicia el termini per a sol·licitar l'Ingrés Mínim Vital. Aquesta nova prestació de la Seguretat Social cerca reduir el nivell de pobresa i exclusió i persegueix garantir una millora real d'oportunitats d'inclusió social i laboral de les persones beneficiàries, i inclou una sèrie de polítiques articulades al voltant de l'ajuda.

La sol·licitud s'ha de fer a través de la Seu Electrònica de la Seguretat Social i, quan la situació sanitària ho permeti, també es podrà efectuar en els Centres d'Atenció i Informació de la Seguretat Social (CAISS).

Les sol·licituds que es presentin durant els tres primers mesos seran reconegudes amb efecte retroactiu des de l'1 de juny. Després d'aquest termini, el dret a la prestació de l'Ingrés Mínim Vital neix a partir del primer dia del mes següent a el de la data de presentació de la sol·licitud. L'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) enviarà un SMS als sol·licitants que resultin beneficiaris de l'ajuda.

Els ciutadans es poden informar sobre l'Ingrés Mínim Vital a través de la pàgina web de la Seguretat Social (http://www.seg-social.es) i mitjançant el nou assessor virtual, ISSA. També disposen d'una eina de simulació, on poden comprovar si compleixen els requisits per a accedir a aquesta prestació, i d'una línia de telèfon per a realitzar consultes concretes (900 20 22 22), que la setmana vinent començarà a funcionar també en horari de tarda.

L'INSS reconeixerà d'ofici la prestació a gairebé 75.000 famílies que ja reben l'assignació de menor a càrrec i que compleixen amb els requisits establerts en la Llei. Aquests beneficiaris rebran un SMS i una resolució on s'explica la seva concessió. A més, percebran el primer pagament de l'Ingrés Mínim Vital el pròxim 26 de juny, gairebé un mes abans del que corresponia.

L'Ingrés Mínim Vital estableix un nivell de renda garantizable diferent per a cada tipus de llar. Completarà les rendes preexistents (entre altres, les salarials), fins a aquest llindar garantit per a cada tipologia que, en el cas de les llars unipersonals, és de 5.538 euros a l'any, l'equivalent a una pensió no contributiva, que es distribuirà en dotze pagues.

Requisits

El primer requisit per a accedir al IMV serà el de la vulnerabilitat econòmica. També caldrà haver sol·licitat les prestacions i pensions a les quals pogués tenir dret.

Hi haurà un titular per unitat de convivència, que haurà de tenir entre 23 i 65 anys, excepte en els casos en què es compti amb menors a càrrec, en els quals no hi haurà requisit d'edat. Si el sol·licitant viu només, haurà d'acreditar que porta tres anys vivint de manera independent dels seus progenitors i haurà d'haver estat d'alta en qualsevol dels règims de la Seguretat Social durant almenys dotze mesos.

Si els sol·licitants viuen integrats en una unitat de convivència aquesta haurà de portar constituïda almenys un any a la presentació de la sol·licitud.

Per a tots els sol·licitants es requerirà almenys un any ininterromput de residència legal i efectiva a Espanya, excepte en les situacions de violència de gènere, tracta i explotació sexual.

Perquè li sigui reconeguda la prestació, la llar ha de tenir uns ingressos totals inferiors a la renda garantida per al seu tipus d'unitat de convivència. A més, s'exigirà un patrimoni (descomptant l'habitatge habitual) inferior a 3 vegades la renda garantida anual per a una llar unipersonal, amb una escala d'increments per nombre de membres en la llar.

Per al reconeixement de la prestació es tindran en compte els ingressos de l'any immediatament anterior, encara que per a atendre les situacions de vulnerabilitat generades per la pandèmia de COVID-19, també es podrà reconèixer per a sol·licituds cursades durant 2020 tenint en compte la situació d'ingressos d'enguany.

En el cas que el titular no estigui ocupat, s'exigirà la inscripció com a demandant d'ocupació per a l'accés a la prestació.

Documentació

Entre la documentació necessària per a realitzar la sol·licitud estan:

  • Per a acreditar la identitat: DNI o NIE en el cas d'estrangers.
  • Per a acreditar la residència legal a Espanya: inscripció en el registre central d'estrangers, targeta de residència de familiar de ciutadà de la Unió Europea o targeta d'identitat d'estrangers.
  • Per a acreditar el domicili a Espanya: certificat d'empadronament on constin totes les persones empadronades en el domicili i la data d'antiguitat.
  • Per a acreditar l'existència de la unitat de convivència: llibre de família, certificat de naixement del registre civil dels fills, o inscripció en el registre de parelles de fet.

La Moncloa

Els nostres socis

Sagradas Tapas
Capitan K10
Oh! la, la
Chocofiro Bombonería
Pans & Company Gaudí
Gaudi 3D
Carregant...
x
X